ප්‍රේමයකි අ(න)ර්ථවත්.

මා දුර්භීක්ෂයකට හසුව මළගම් ගිය ආලවන්තයෙකුගේ අදෝනාව කියන්නට කැමැත්තෙමි... 

අසන්න හිතවත, එයද හීන වරුසාවක උත්තරීතර කතා වස්තුවක්මය පින්තාරු කරපු තරු වලල්ලක රතුපාට තරුවක ප්‍රේම කතාවකි..

පිනි වැටුනු හීන මල් තෙමුනු හවසක අදෝනාදෙන චන්ඪ මාරුතයකි.. වැහිලිහිනියන් ගීගැයූ මන්දාරම් උදයක නොසිතූ විරූ කලබල වූ මල්කැකුල මිලින වූ දුකට වැලපෙන එක් ප්‍රේමවන්තයෙකි,

ඉහිලුන් නොදෙන හීන ලෝකයක බොරපාට කදුලු රූරනු කිමට, සිතනුමුත් ඔබ අකැපමයි ඔහුට.. ප්‍රේමයේ පරිචයන් උත්තම පූරකව අදහනා හිතක හීන බොදවන අසිරුව දරන්නට නොහැකිය.

වේදනාව මුලකුර දරන හීන පොතක පිටු පෙරලන්නේ කිමට සිතන ඔහු තව තවත් ගිලන් විය. තවත් සිතිය නොහැකිය පැතිම් පැතිය නොහැකිය නොඉටුවන ප්‍රාර්තනාමත වැජඹෙන්නට නොසිතා ඔහු මළගම් ගියේ අකාරුණිකවමය..අවිවේකී මනසකිනමය…

අහෝ එය දුකක්මය.අසීමාන්තික ප්‍රේමයක අකල් පැතුමල විනාශයක්මය.! අවසනයි.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ashani Dissanayake

Related post