අයියෝ මැණික !

මොනවද කන්නේ අද දවල්ට ඇහුවම
රස බත් කමුද ඇහුවේ කටට ආවට
හා එහෙනම් කියමින් ගොස් කුස්සියට
අනේ රත්තරං යැයි කෑ ගැසුවා මැණික

යනවිට දුවන් මං හනිකට කුස්සියට
හඩමින් සිටිනවා ඇය පිටුපා දොරට
මගේ අත පිච්චුනයි හඩමින් කියූ විට
හද මගේ පිච්චුනා නුඹ දන්නේ නෑ මැණික

වූවත් ලොකු ලේලි නුඹ අද අපේ ගෙදර
සුරතල් චූටි දූ නුඹනේ නුඹේ ගෙදර
අවුරුදු විසි හයක් හුරතල් වෙච්චි නුඹ
කොහොමද දරන්නේ මේ වගකීම් හැම

නාඩන් මැණික නාඩන් නුඹ කදුළු හලා
රස බත් තියා මොකවත් නෑ මට ඕනා
තේකක් බීලා ඉමුකෝ අද අපි දෙන්නා
බඩගිනි උනොත් යමු අපි මහා ගෙවල් දිහා

By – <3

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post