ලොවේ උසස් ඒ රට සිරි ලංකාව

තිස් වසරක යුධයේ රණ විරුවාය
රට වෙනුවෙන් දිවි දුන් මුර දෙවියාය
දැය දිනු දිනයේ සැමගේ මිතුරාය
යුධයෙන් පසු අට අසමත් සෙබළාය

මුදුනට එළඹි විට තම සැරයටිය
විසිකරනා අප එඩිතර සිහලූන්ය
රට දැය සමය රැකී ඒ රණවිරුවාට
යුධ අධිකරණ පිදුවා සම්මාන ලෙස

පාස්කු ඉරුදින ගිනි දැල් නැගුණු විට
සිහිවුනි සැමට අට අසමත් සෙබලාව
කොරෝනාව ආ දින ලක්මවුන් වෙත
යුධ හමුදා පවුරු බැඳුනී දෙරණ වට

නීති දැඩි කළොත් හමුදා පාලනය
කියමින් නටයි උන් දියවන්නාව මැද
ලොවේ උසස් රට ඒ සිරි ලංකාව
රට රැකි උන් පාවා දෙන එකම රට

-sandun-

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sandun Wickramanayake

Related post