ඉලව්වේ හඳහන

අනේ මගේ රන්කඳ
ආදරෙයි මං උබට පැලෙන්න
ඒත් පෙර කරුමෙකට
හරස්වෙලා අපි දෙන්නට හඳහන

නැකත හොඳ නෑලු මං උපන්න
අකුරු කියවලත් නෑලු හරියට
කොහෙන් හෝ’ කරපු පිනකට
ලැබිලාලු රස්සාව ලොකු තැනක

තේරෙන් නෑ මොනවා කරන්නද
උබත් අසරණයි, මං දන්නවා මැණික
හඳහනට හැකි නම් පෙම වළලන්න
යශෝදරා බඳීවිද කවදාවත් සිදුහත්ව

හරි නැකතට අකුරු කිව්ව
කීයක් ඉන්නවද රස්සාවක්වත් නැතිව
අනේ බං ඉලව්වේ හඳහන
දාල, අපි යමුද රෑක ඈතකට

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: