අන්තිම කැමැත්ත

එපා මිනී පෙට්ටි  තනන්නට, මා ජීවත් කළ ගස් සුදුසු නැත මා නිසා මියැදෙන්නට, හැකිය ඒ ගසට තවත් දහසක් ජීවත් කරවන්නට…

 

එපා එම්බාම් කරන්නට, දෙන්න මළ සිරුර වෙන්න වෛද්‍යවරුන් හට, හැකිය ඔවුනට මා කපා කොටා ඉගෙන ගෙන තව දහසක් දෙනා ජීවත් කරන්නට…

 

එපා සුදු රෙද්දෙන් සරසන්නට, දෙන්න ඒ වියදම දුප්පතුන් ට, හැකිය ඔවුනට ඇඳුමක් ගෙන දහසක් දවස් අඳින්නට…

 

එපා කණුවක් පාසා මරණ දැන්වීම් අලවන්නට, නැතිවෙයි   මගේ මුහුණ ටියුෂන් මාෆියාවට යටවී, එක දැන්වීමක් පමණක් පළ කරන්න මා මළ බව…

 

මගේ පිංතූරයක් සාලය මැද තබන්න, පහනක් දල්වා දෙවියන්ට තුති දෙන්න, ගත්තාට මා එතුමන් ළඟට…

 

සැමරුමක් සාදාන්න, එයට පමණක් ඉඩ ගන්න,සටහන් කරන්න මා මියගිය බව…

 

තුති දෙන්න මා වෙනුවෙන් ඉහළින් ම මා බිහිකළ, මා ඇතිදැඩි කළ මගේ අම්මා ට අප්පච්චිට, මා වැන්නකු ලොවට පිදුවාට…

 

තුති දෙන්න මගේ හිනාවට, මා ජීවිතේ පරිපූර්ණ කළ මගේ පෙම්වතිය/බිරිඳ ට, පවසන්න මා මියගියත් ඈ සමඟ බව…

 

තුති දෙන්න මගෙ නොවූ මගේම පවුලේ අයියට, මල්ලිට, අක්කට, නංගිට, මම ඔවුන්ගෙම නොවුනත්, ඔවුන්ගෙම    සොහොයුරකු කර ගත්තාට…

 

මට හිමිවන්නට තිබෙන ධනයක් නොමැත, මක්නිසාද මා රැස්කළේ මිනිසුන් බැවිනි. ඇතිනම් යමක්, දෙන්න ඒ්වා නැති අයට, එපා දෙන්න අැති අයට…

 

එපා දෙන්නට හත් දවස්, තුන් මාස, දෙන්න ඒ මුදල් මහලු මඩමකට ළමා නිවාසයකට. හැකිය ඔවුනට දිවිගෙවන්නට එයින් පැය දහසකට…

 

එපා කිසිවකු අඬන්නට, මා ගියේ සතුට ලබන්නටය. එතැන දවසක හමුවේවි ඔබ මා, පිළිගනිමි මා ඔබ මරණයෙන් පසු දිවියට….

 

හැඟුම – චනිර දුලංජය රණතුංග

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post