ඔබ, ඔහු සහ මම

සිතක ගැඹුරේ රැඳුනු හැඟුමන්
කෙසේ නම් තේරුම් කරන්නද
ගෙවී ගිය සිව් වසක මතකය
කෙසේ නම් අමතක කරන්නද…

අභියෝග හමුවේ ඇද වැටෙද්දී
රිදුනු හිත හැදුවේ නුඹයි
ගල් පතුරු වැනි වදන් හමුවේ
හැදුනු හිත බින්දෙත් නුඹයි…

වෙන කෙනෙකු හට සිත දුන්නා නොව
ඔබයි ඔහු මා ලං කලේ
ඔහුට කෙතරම් ලංව උන්නත්
ඔබට මෙන් නෑ පෙම් කලේ…

පැමිණියත් ඔබ යලි සිතේ මට
පමා වූවා වැඩිදෝ කියා
බලන් ඉමු අපි අපේ දෛවය
කෙසේ ලියවේවිද කියා…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Shehara Malshani

Related post