සමාජ ගිනි ජාලා 01

පලමුව මෙයට ඉඩකඩ ලබාදෙන liyamu.lk වෙත මාගේ ප්‍රණාමය පුදකරමි.

හරි දෙය කුමක්ද ? වෑරදි දෙය කුමක්ද ? කියා තේරුම් ගෑනීමේ හැකියාවවත් නෑති….තමන්ටද කිසිම හෑකියවක් නෑති, අනුන්ගෙ හෑකියවෙන් පෑමිණ,මිනිසුන් අතර නපුර පතුරවන ක්‍රෝධය වගුරුවන කණ්ඩායම් කීපයක් සමාජ  ජාලාව තුල ගිනි ජාලාවක් මවන්නට සෑරසෙන බව ඔබට පෑහෙදිලිව පෙනෙනු ඇත.

මාගේ දෑනුමට අනුව සමාජ ජාලා බිහිවීමට මූලික හේතුන් වූයේ ආදරය,තනිකම සහ අලුත් මිතුරන් ඇතිකර ගෑනීම වැනි කරුනුය. නමුදු කල් යත්ම ඒවාවල සිදුවන්නේ හාත්පස වෙනස්ම දෙයකි.සමජය තුල ඇතිවන විනශකාරි ක්‍රියාවන් වලට රුකුල් දෙනවද ? නෑතිනම් ඒවා අඩු කිරීමට සහයෝගය දෙනවද ? සමාජ ජාලාවල උදව්වෙන් ප්‍රශ්න වියාකූල නොකර සුන්දරව විසදීමට අපට නොහෑකිද ???

තීරණය අප සතුයි……

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post