~”ඈ” වෙනුවෙන් මගේ චරිතප්‍රදානය~

මුවැත්තිය මෙන්ම කෙනෙරද
දහවල හා පෙම් බදිද්දී,
වවුලෙකු සේම ඇයද
සොමියුරු ඝනදුර වෙත
දිවිහිමියෙන් ආලය කළාය…
පුන් පොහොයට මෙන්ම අමාවකටද
එකලෙස දැඩිව ඇලුම් කළාය…
පරම පිවිතුරු චේතනා මැද
ඇරඹි ගමනේ අඩක් ගිය කළ,
ඇයව අතැර යන එකක් දෙකක් නොවන
ගැල් සමූහයා දෙස උපේක්ෂාවෙන් බලන්නට
ඇය දැඩිව අදිටන් කරගත්තද,
ඒ සියලු නිමේෂයන් මැද
හදවත පසාරු කරමින්
නෙතගින් ගිළිහුණ කදුළු කැට පෙළ,
ඇගේ ළයෙහි දෝරේ ගලා ගිය
සංවේදී බවේ උච්ඡතම හඬ
ගිගුම් නදකින් ප්‍රති නින්නාද කළේය…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Madree Peramunugama

Related post