ඔබ

හීසර මෙන් එන
හදවත පාරන
මනසද කලඹන
හැඟුමක්දෝ ඔබ

සඳ එලියක් මෙන
සිසිලස ලැබ දෙන
තරු කැටයක් මෙන
යන මං පෙන්වන

ගගනත බලමින
මුහුනත සොයමින
රැය ගෙවිලා යන
මේ මහ අරුමය

ඔබවම මවමින
කවියක් ලියමින
නොදුටුවමුත් ලඟ
මනසින් දකිමින

කල්පනා ලොව තුළ
තනියෙන් හිඳිමින
අපගේ මතකයේ
සුව තැන් බලමින

ඔබ හැර ගිය මග
සලකුණු සොයමින
තවමත් නිදි නැත
කොහි හෝ ඔබ ඇත

කිසිදා නොම එන
පෙම් රස සිහිවින
ඔබ ගැන සිතමින
තව මා තනියම

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Danu Thenuwara

Related post