~ පළමු හාද්ද ~

පාර්ලිමේන්තු පාරේ එක දවසකි
දියවන්නා ඔය කිට්ටුව බංකුවකි
අපි අපිටම වෙන් වෙච්ච තැනකි
ඔයයි මමයි අපි විතරකි

ගෙනත් තිබුණේ මට බූන්දී
මං ආසම රස බූන්දී
හරි හරියට රස බලද්දී
එයා කිව්වේ මට පෙරේතී

කියෝ කියෝ ඉද්දී මං කතුර වගේ
බලන් උන්නේ මා දිහා හොරෙන් වගේ
කිසිත් නොකියා ඉන්නේ ඇයි එයා මගේ
මොකටද මේ සැරසෙන්නේ හොරා වගේ

රළුවට මට දැනුණු අතකි
ගෙලෙහි දැවටිච්ච බවකි
සැනෙකින් නෙත් අඩ මොහොතකි
නළල මැදට මට හාද්දකි

එදා වගේ තවමත් මට මතක ඇති
උදේ හවා ඒ මතකෙත් අලුත් වෙති
හීනියට හිනාවක් කට කොනෙන් යති
නුඹේ හාද්ද තාමත් පළමුවම ඇති

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post