අනාගත යාත්‍රා

සිත ගත දැඩි වුව ද
ඔබ මෙන්ම මා ද
තවමත් ලියවැල් බඳු ය
දස දෙසින් හමනා සුළඟට
සිටුමට නොවැටී නොනැසී එදිරිව
නොතකා දුක කාන්සිය
අවැසිය වැඩ කෙරුමට

මරු කතරක් වන විසල් ලොව වෙත
නොබියව පිය නැගුමට
හැකිවේ එවිට…
සිප් සතර තරණය කර
දිනන්නට…ජීවිතය

හැදූ ගුරුන්ට ද
වැඩු දෙගුරුන්ට ද
සෙවන වූ ගුරු මැදුරට ද
ගෙවුමට ණයක් ඇත
එළඹෙන වසර තුල
එය පියවනු වස්
අදිටන් කරගනීවිය
එයයි මගෙ පැතුම

ගෙවීගිය වසරෙහි වත්මන් ශේෂය
දහසකුත් මතකයන් පමණකි
ඒ මතකයන් අතුරෙන්
අමිහිරි දෑ වෙන්කොට
මුසුකර අතීත දියඹට
නංවා මිහිරි ඉතිරිය
ඔබ සිත් නෞකාවට
අයදිමි යාත්‍රා කෙරුමට
අනාගත සයුරු තෙර වෙත

ඉන්නට දුරුකර රෝබිය සුරැකිව
නොමැකෙන මතකයන් රැඳෙන්නට
සඵල කර ගන්නට පැතුම් සිත රැඳි
තුන් දස දෙදහස් වසරට පිය නගන මොහොතේ
තුන් රුවන් සරණ පතමි ඔබ වෙත

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post