යෝ ධම්මං පස්සති – සෝ මං පස්සති

යමෙක් ධර්මය දකීද- ඔහු මා දකී. බුදුරදුන් පහළව වසර 2500ක් පසුකොට අවසන් ය. නමුත් බුදුන් වසන්සේගේ සියලු ඤාන ස්කන්ධයන් තුළින් තවමත් බුදුන් වහන්සේ දැක ගත හැකි එකදු රටක් හෝ වේනම් ඒ අප ලංකාවයි. ඒ උන්වහන්සේ දෙසූ දහමින් භෞතිකවත් අධ්‍යාත්මිකවත් පසක් කොට ය. ලොව සදාතනික ත්‍රිලක්ෂණය අනිත්‍ය,දුක්ඛ හා අනාත්මය මැනවින් අද වෙසක් පෝ දින ලක්වාසීන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂකොට දීමට ස්වභාදම සමත්ව තිබේ. ඒ අධ්‍යාත්මිකව නම් නොව. නමුත් භෞතිකවම ය. ඇගට දැනෙන්නට ය. නමුත් තවමත් අප බුදුන් දැකීමට උත්සහ වන්නේ ද? මිනිසා ධර්මය නොදකින කල්හි මිනිසාට ධර්මය, ධර්මයට ප්‍රතිලෝමව විදින්නට සිදුවේ. ඒ මා දත් සත්‍යකි. අතීතය වෙනස්කල නොහැක. මුහුදින් අඩි 5000ට වඩා උස් භුමිය නැවත තේ ගස් ගලවා වනාන්තර කල නොහැක. වාරි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය මිස වෙනකක් සිදුවන්නේද නැත. ජනගහන වර්ධනය, ගෝලීයකරණය හා ඒවායින් ඇතිවන අනිසි ප්‍රතිපල මැඩලීමට ප්‍රතිපත්තීන්ද ලංකාවට නොමැත. නමුත් බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේදී සක් දෙවිදුන් අමතා අප දේශය, නිමල දහමේ පැවැත්ම උදෙසා ආරක්ෂා කරන ලෙස වදාරා ඇති බව මා අසා ඇතිමු. ඉතා හොදය. අප ආරක්ෂිතය. කල යුත්තේ තවත් ගස් කැපීම ය. පරිසර දුෂණය ය.
තවත් විනාසයන් පැමිණේවි. ජන සන්හාරයන් ඇතිවේවි. ධර්මය විසින්ම දඩුවම් නියම කරාවි… තවමත් ඔබ බුදුන් දැකීමට ප්‍රමාද වන්නේ මන්ද?

#dhammafordisasters #vesak2016

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dasun Ranasinghe

Virtue is harmony :)

Related post