~ අපේ ගම ~

කඳු පන්ති යායකින්

අපේ ගමත් වටවෙලා තිබුණා
ඒ හින්දම ද මන්දා අපටත්
ගම නොපෙනී හැංගිලා තිබුණා

එච්.එස්.සී ඉවර වෙලා
සිදාදියට එන්න වුණා
ආ දා ඉඳලා මටත්
හරියට වැඩ මෙහි තිබුණා

උදේ සවස වැඩ කරලා
මොණරු මාත් සොයා තිබුණා
ඒ හින්දම මෙහිම ඉඳලා
මඟුලත් හොඳ ජයට ගැනුණා

කාලය ගත වී යද්දී
පොඩි පොඩි උන් ගොඩක් ලැබුණා
උන්ගේ වැඩත් කරලා කරලා
මට හොඳටම හති වැටුණා

නිදහස නැති බව දැණුනම
ගම පැත්තේ යන්න හිතුණා
ඒකටවත් නිවනක් නෑ
මට මං ගැන දුක හිතුණා

අත්තප්පා මිය ගිහින්ලු
කියලා ආරංචි ලැබුණා
ඒ හින්දම පවුල් පිටින්
අපිටත් ගමේ යන්න වුණා

පොඩි උන්ටත් ගම පෙන්නන්නට
මට හරි ආසා තිබුණා
මේ ගමනෙදිවත් ඒකට
ඉඩක් ලැබේදැයි සිතුණා

ගම පෙනෙනා මායිමේදී
තාර පාර වැටිලා තිබුණා
ගම ඇතුළට යද්දි යද්දී
මේ ගමදැයි මට සිතුණා

යනෙනා මාවත දෙපසම
කොන්ක්‍රීට් කණු ලයිට් තිබුණා
වෙල් යායත් ගොඩ කරලා
ලොකු බිල්ඩින් ගහලා තිබුණා

කෝ තාත්තේ ඒ දණ්ඩක්
පොඩිඋන් අහනවා ඇහුණා
ඒ දණ්ඩත් පාලම වී
පිළිවදන් නැතව මං ගොළු වුණා

මොණරු අපේ අතට එද්දි
අපිත් ගමෙන් ඈත් වුණා
ඒ තරහට දෝ මන්දා
“ගම” නගරය වෙලා තිබුණා

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post