නිහඬ පෙම

මේ කඳුලු හරිම නිහඬයි

නුඹ දන්න ප්‍රේමයට වඩා හරි ගැඹුරුයි

හේතුවක් නොකියාම

දෙකම්මුල් තෙමාගෙන

සීතලට ගලන හැම තප්පරේකම

මහ බරක් දනවනා තරමටම

නුඹ නමින් ගලන කඳුළත් මට හරිම අමුතුයි

 

නුහුරු කොයිතරම් දේවල්

මම නුඹෙන් උගත්තද

ඉතින් මේ නුහුරු පෙම

බරක් වන්නේ කොහොමද?

ඒ හැඟුම් හරියටම……

නමත් හරි අමුතු

ඒත් හරි හුරුපුරුදු……

නුවරඑළියට බරක් නැති

නුහුරු පෙම ගළපන්න

නිහඬවම සිසිල දුන්

ග්‍රෙගරි වැව වගේ

 

හේතුවක් නොසොයාම

හටගත්තු ප්‍රේමයක්නම්

පෙමට නමක් දෙන්නට හිතට ඕනත් නැත්නම්

අරුත් සොයමින් කිමට වෙහෙසෙම්

සුසුම්වල බර දරන්

…ගලන්නට දෙමු

මහවැලියටත් වඩා  දිගට

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chathurika Jeewanthi Liyanaarachchi

Related post