ප්‍රශ්නාර්ථය…….????

හදේ ඇති වන හැගීම් සමුදාය

ගොනු කර බැලූ විට

පුදුමාකාරය….

විටෙක සතුට විටෙක දුක තවත් වරෙක හිස් වූ බවක්

මෙවන් දහසකුත් වු හැගීම් අතර දෝලනය වීමට ගත වන්නේ නිමේශයකි

 

මේසා වු අපගේ චිත්ත ස්වභාවයන් වලින් ලෝකයා දකින්නෙ අත ලොස්සකි…..

පිටතින් සිනාසෙමින් ඇතුළතින් හඩන්නා වූ චරිත මෙන්ම ඇතුලතින් සිනාසෙමින් ලෝකයාට පෙනෙන්නට හඩන චරිත අප අතර අනන්තය….

කිසිවෙකුවත් පිටතින් නිගමනය කළ නොහැක්කේ ඒ නිසාය..

 

අපමණ වූ වේදනාවන් හදවතේ හංගාගෙන පිටතින් සිනාසෙන චරිත වීරයන්ය

එවන් වූ ක්‍රියාවන් කිරීමට අප්‍රමාණ වූ ධෛර්‍යක් සිත තුල ජනිත විය යුතුය

මෙවන් වීරයන් අනන්තවත් අප හට එදිනෙදා ජීවිතයේදි මුණ ගැසෙයි

නමුත්…….

සෑම දෙයකම සීමාවක් ඇත

එය ඉක්මවා ගිය විට සිදුවන්නේ කුමක් දැයි කිසිවෙකුත් නොදනී

එය හුදෙක්

ප්‍රශ්නාර්ථයකි…………………????????????????

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post