ඔබෙන් අඩකි මා,, මගෙන් අඩකි ඔබ..

දේදුන්නට පාට ගෑවේ ඔබ, සිහිනවලට අත්තටු දුන්නෙත් ඔබ,, මං කලේ ඔබ දිහා බලන් ජීවිතේ ගැන්න එක පමණය..ජීවිතේ මුදුන් පෙත්තට යන්නට මට උවමනවක් නොවීය… ඔබ නිතරම බලෙන්වාගේ මා ඇදන් යන්නට වෙර දැරුවේය… ඒ ආදරය මට වරමක්ම විය… හුස්මක් හුස්මක් ගානේ මා ඔබට පෙම් කරද්දී ඔබ කීවේ මගේ ප්‍රේමය ඔබට වරමක් බවය,, ඔබත් මගේ වී මාත් ඔබේ වී දෙදෙනෙකු නොවී කෙනෙකුව උන්නෙමු… කොහෙන් ආ සුලගක කවුරුන් ගෙනා සාපයැක්දැයි නොදනිමි,, මට ඔබව වත් ඔබට මා වත් නොවටිනා කාසියක් තරමටම වූයේය.. දන්නවාද ඔබ, දේදුන්න බොර පාට වූයේවත්, සිහින තටු බිදුනේවත් නැත… ජීවිතේ පමණක්ම අපුල වුයේය. ඔබව ඉන්දවූ හද ඉහත්තාව පමණක්ම නොව මුලු සර්වාංගයම දැවී අලුවී ගියාක් මෙන් රිදුම් දුන්නේය,,, ඔබ නොමැතිව ඉදිරියට අඩියක්වත් තියා ගන්නට නොහී හීල්ලූවාර අනන්තය..සාපයක් පුළුස්සා දමන්නට තරම් අපගේ ආදරය දුර්වල වන්නට නොහැකිය,, ඔබත් මමත් උන්නේ ඔබේත් මගේත් ප්‍රේමයේ වරම් දෝත දරාගෙනය… මියෙන තුරාවටම අපි අපේ වී ඉන්නට පොරොන්දුවී උන්නේ හැරයන්නට නොවීය… ඉදින් ඔබ සාපයේ සුලගත් සමග පොර බැන්දේය,,, හැමදාම වාගේ ඔබ දින්නේය, නැත අපේ ආදරය දිනෙව්වේය… හැමදාම වගේ මම ඔහේ උන්නා පමණය. ඉදින් මට විශ්වාසය මා ඔබ දමා ගියද වැට කාවල් දමා ඔබ මා නවතා ගනු නියතය… ඔබ සියල්ල කරන තුරු මා ඔහේම ඉන්නෙමි,, හුස්මක් හුස්මක් ගානේ ඔබට පෙම් කරමින් පමණක්ම ඉන්නෙමි… මියෙනතුරාත් ඉන් ඔබ්බටත්!!!!

..
ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post