එකම එක දවසක්

පෙලියුසිඩාරයේ දවසක්
ඔබත් එක්ක එන්නම් මං ,,
අඩ මිනිස් වානර සගෝතයන්ගෙන් බේරී
මෙහාරුවන්ගේ පුත්‍රා දේශයට නොයා
තාගයන්ගේත් තරාගයන්ගේත්
තද හකුවලට අසු නොවී
දෙවියන්ගේ පාරාදීසයේ
නිම්න බෑවුම් අසබඩ
අපටම නිමවූ ගුහාවක ,,
ශට කපටයන්ගෙන් මිදී
එකම දවසක් ,, ජීවත් වෙමු අපි
ඕතෝපියෙකු නම් කන්නට බැරි වේවී අමුවෙන්
කමක් නැහැ ගුලිවෙන්නම්
ඔබේ උණුහුමට සතුටින් ,,
පෙරී වත්, ගාක් වත්, ජා වත්, නොමැති
අදුරු නැති ගුහාවේ ,, එකම එක දවසක් ,,
මතකනම් ඔබට,,,,
හිරු නොබසින පොළොව මැද ලෝකයේ
එකම එක දවසක්……..

-ෆාතිමා බෙසූනා –

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post