ප්‍රේමයක්

 

හදේ ගැස්මට කන තියා ඔබ
අහනවද සෙනෙහේ හඩක්
එදා වාගෙම එකම නමකින්
ගැහෙනවා නැවතී බිදක්..

ගෙවා නිම කල දිනේ කෙලවර
හුස්ම වැටෙනා තනි කමක්
අදත් එලෙසයි එදා වාගෙම
තනිව හඩනා පෙම් කවක්..

උර මඩලෙ උණුසුම විදින්නට
මැවූ සිහිනය සිහිනයක්
සැබෑ නොවනා අරුත් නොම ලද
සෙනෙහෙ වෙන්වීමම හොදක්..

ආයෙ එන්නට සිතුනොතින් හෙට
කියා දෙනවද ඇබින්දක්
කොහි දමා එන්නද කියා අර
කුරිරු කම විදි මතකයන්..

හරි අපූරුයි වින්ද ප්‍රේමය
පණ පොවන හැටි තව තවත්
හදේ ගැස්මෙම නොවේ නහරක
පවා දුවනා ප්‍රේමයක්……

– ෆාතිමා බෙසූනා –

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post