චීත්ත ගවුම…

අමු රෙද්දේ සරම ඇදන්, දණහිස පෙන්න කැහැපට ගහන්, හවසට හවසට වැව් තාවුල්ලට ආපු කාලේ;
මල් මල් චීත්ත ගවුම ඇදන් කොන්ඩ කරල් 2 ගොතපු මට නුඹ සෑහෙන්න ආදරේ කලා මට මතකයි

සරසවි වරම් ලැබිලා ඔයා කොළඹ රටට යන්න යද්දී මං ඔයාගේ අතේ එල්ලිලා ඇඩුව හැටි
එදා මං තරම් කවුරුත් ඔයාට ආදරේ නෑ කියලා ඔයා කියපු හැටි මට නම් තාම මතකයි අයියේ

කොන්ඩේ ජෙල් ගාල කෙලින් කරලා උඩට උස්සලා ඔයා ආපහු ගමට එද්දී
ඔයාව බලන්න හන්දියේ bus halt 1ට සේරෙප්පුත් නැතිවයි මං දිව්වේ

ඒත් දැන් ඔයාට මාව මදි වෙලා නේද?
ඔයා කොන්ඩේ ජේල් කරද්දී මාත් කොන්ඩේ ස්ට්‍රේට් කලා නම්
ඔයා අදත් මං ළග කියලා මං නොදන්නවා නෙමෙයි

ඔයා සරමෙන් කලිසමට මාරු වෙද්දී
මාත් චීත්ත ගවුමෙන් කොට හිර සායට මාරු උනා නම්
ඔයා අදටත් මට ආදරෙයි නේද අයියේ?

මට සමාවෙන්න,
ඔයා වෙනුවෙන් ආත්මගව්රවේ නැති කර ගන්න බෑ මට

ඔයා යන්න,
දවසක තේරෙයි කොයි තරම් වටිනවද කියලා
චීත්ත ගවුම.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post