පෙම්වතාද.. පෙම්වතියද.. හොදම යහළුවාද..?

ඔබත් ආදරවන්තියක්ද? ආදරවන්තයෙක්ද??

ඔබ ආදරවන්තියක් නම් ඔබ ප්‍රමුකඛස්ථානය ලබා දෙන්නේ ඔබේ පෙම්වතටද… එසේත් නැතිනම් ඔබේ හොදම යහළුවාටද?

ඔබ අදරවන්තයෙක් නම් ඔබ මුලිකත්වය දෙන්නේ ඔබේ පෙම්වතියටද… එසේත් නැත්තනම් ඔබේ යහළුවකුටද??

මගේ අදහස නම් ඔබ මුලිකත්වය දිය යුත්තේ ඔබේ පෙම්වතටයි… එසේත් නැතිනම් ඔබේ පෙම්වතියටයි… මොකද අද ඔබ යාළුවා සමග කෙතරම් සමීප සම්බන්දතාවයක් පැවත්වුවත් ඔබ ජිවිතකාලයම ගතකිරීමට යන්නේ ඔබේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය සමගයි… යහළුවාට ඔබ සමග ජිවිතකලයම එකට සිටීමට උවමනා වුවත්, ඔබට යහළුවා සමග ජිවිත කාලයම එකට සිටීමට උවමනා වුවත් ඊට ප්‍රයෝගිකව ඉඩ හසරක් නොලැබේ. එම නිසා ඔබට ඒ සදහා ඔබේ පෙම්වතා හෝ පෙම්වතියම තෝරාගැනීමට සිදුවේ. ඒ තෝරාගැනීමත් සමගම ඔබට ඔහු හෝ ඇය කෙරේ විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීමට සිදුවේ. එසේ නැති වුවහොත් ඔහු හෝ ඇය ඔබෙන් ඈත්වන්නේ ඔබටත් නොදැනිමමයි.

මිත්‍රත්වයත් ආරක්ෂා කරන ගමන්ම පෙම්වතාට හෝ පෙම්වතියට විශේෂ බවක් දැක්වීම සෑම ආදරවන්තයෙකු හා සෑම ආදරවන්තියකම සතු වගකීමකි. එසේ නොවුනහොත් මාසෙකට සැරයක් සහකරුවක් හෝ සහකාරියක සෙවීමට ගොස් ඔබම වෙහෙසට පත්වීම නොවැලක්වියහැකි වෙයි.

 

මොහොතක් සිතන්න…
ඔබට වටින්නේ… ඔබේ පෙම්වතාද…? පෙම්වතියද….?? නැතිනම්  යහළුවාද….??

තීරණය ඔබ සතුයි…!

 

 

සියලු පෙම්වතියන්ගේ අස් ඇරීම සදහා ඔවුන්ගේ අවසානය පිණිසයි…. 😉

179053_orig copy

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post