නරියාට මිදි තිත්තවීම.!

කතාව අපි දන්නෙමු. එතැනින් එහා ටික ගැන නොහිතුවෙමු. ඉතිං එදා නරියා කුමක් කලේද…?

නරියා කලේ රස බලනවා විනා කඩා ගන්නටවත් නොහැකිවූ මිදි තිත්තයි කියා මිදි වැලට පවා දොස් කියමින් යන්නට යාමය.

ඉතිං අපද කතාව අසා “අනේ මෝඩ නරියා…” කියා බඩ-කට අල්ලන් හිනා වීමු.

කතාව ඇරබෙන්නේ මෙතනින්ය. 

උස් ගසක ගිය මිදි වැලක සරුවට හැදී ඉදී දම් පාටවුණු මිදි පොකුර දකින්නට ඇත්තේ නරියා විතරද? වෙන කිසිම සතෙකු හෝ දකින්නට නැතිද? ඉතා කුසගින්නකින් පෙළුනේද නරියා විතරමද?

කුරුල්ලන් හෝ කිසියම් වෙනත් සතෙකු හෝ ඒ මිදි පොකුරෙන් හෝ ඒ අසල තිබුණු වෙනත් මිදි පොකුරක් කන්නට ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ ඇතිය. නමුත් ඒ එකදු සතෙක්වත් මිදි තිතද, නැතිනම් රසද කියා බෙරිහන් දෙන්නටවත් කියවන්නටවත් එසේත් නැතිනම් තමා රසවත් මිදි කෑවාය කියා උදම් අනන්නට හෝ කෑ මිදි තිත්තය කියා මිදි වැලටවත් මිදිවලටවත් දොස් නොකිවුවේය.

සැබැවින්ම මුග්ධ න්‍යායාත්මක, පුහු මාන්නයන් හිස් මුදුන් තබා සිටින මිනිසුන්ගේ කතාවකි මෙය.

තමන් නොදන්නා දෙයක් වුවද, දන්නා කෙනෙකු කියන විට හෝ තවත් නොදන්නා කෙනෙකු ඉදිරියේ  මහා ලොකුවට දමන ගොන් පාට් එකකිමේ.

මින් එහාට නම් කිසිවක් සඳහන් නොකරම්. තමන් කලේ/කරන්නේ/කලයුත්තේ කුමක්ද? යන්න තමාම සිතා බැලිය යුතු කරැණකි.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post