සැලැසුම

ජීවිතය ජීවත් කරවන්නට නම් “සැලැසුමක්” අවශ්‍යම වේ. සැලැසුමක් නැති ජීවිතයක් ජීවත් කරවීම “අසීරු” නැත. එය “කළ නොහැකි”ය. ජීවිතය යනු හුදෙක් ආහාර පාන, ඇදුම් පැලදුම්, යාන වාහන හා මිල මුදල් මත යැපෙන ශරීර කූඩුව විය හැක. එහෙත් “ජීවත් කර වූ ජීවිතය ” ඉන් ඔබ්බට ගිය වෘතාන්තයකි. මේ කියන්නට යන්නේ සැලැස්ම මත ගොඩනැගෙන්නා වූ එකී ” ජීවත් කර වූ ජීවිතය “ගැනයි.

සැලැසුම් සහගත ජීවිතය හුස්ම පොදක් වැටෙන වාරයක් පාසා ම පියවරක් ඉදිරියට තබයි. එය ඔරලෝසුවක කටු කැරකැවෙනවාටත් වඩා ක්‍රමවත් වූ “ස්වයං යාන්ත්‍රණය” කි. සැබෑ “ජීවිත අරගලය” යනු මෙයයි. ඔබ විසින් සොයා ගන්නා ඔබටම උචිත වූ “ජීවිතය ජීවත් කරවීමේ යාන්ත්‍රණයයි” ඇතැමුන් මේ අරගලය පිළිබදව හාංකවිසියක්වත් නොදැන “දියෙහි ලූ තීන්ත බිදුවක්” සේ ජීවිතය දියාරු කර හරියි. ඇතැමුන් අරගලය අතරමග හැර යයි. ඇතැමුන් වේදනාවෙන් අදෝනා නගයි. එහෙත් නිහඩ සැලැසුම්කරු අරගලය ජය ගනියි. උත්සාහවන්ත වන්න. සැලැසුම් කරන්න. කැපවීමෙන් අරගලය ජය ගන්න.

වඩා හොද සැලැසුමක්, යුධ ජයග්‍රහණයෙහි වැඩි අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.

වඩා අඩු සැලැසුමක්, යුධ ජයග්‍රහණයෙහි අඩු අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.

එසේ නම් කිසිදු සැලැසුමක් නැති වූ විට?

-සන් සූ-

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post