අප්පච්චී. . .

jen_norton_797_FathersDay
උදේට කෑවෙත් නැහැ …
දවල්ට පුළුවන් වෙයිද දන්නැහැ…
දාඩිය සල්ලි කරපු
උබට සතුට ගෙනාපු
ඒ සතුටෙන් මගේ කදුළු පිසගත්තු
ඒ අතීතයෙන් මිදී
ලස්සන ජීවිතයකට
උබ යනව දැක්කම
මගේ ජිවිතයම හරී
වාරු නැතිව
උබ ලග වැටුනම
දුන්නු බලු කූඩුව
මට හරි වටී . . .

මහත්තයෝ . . .

මට කරදරයක් නැතී
අනේ මගෙ කෙලී . . .

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ආත්මයේ දියසීරාව . . .

Related post