දෙලොවක වෙනස …

හවසට උඹේ Daddy, BMW එකෙන් බැහැල Tie එක ගලවද්දි,

මගේ අප්පච්චි කුඹුරේ ඉඳන් ගෙදර ඇවිත් උදැල්ල හෝදනවා …

Weekend එකට උඹේ Mommy, Posh සාප්පු වල Shopping කරද්දි,

මගේ අම්මා ඉරිද පොලේ ලාභ එළවළු තෝරනවා …

Divorce වෙලා ගෙදර ඉන්න උඹේ Sister, Boyfriend එක්ක Skype එකේ Chat කරද්දි,

ගෙදරට නාකි වෙන මගෙ අක්කා දෑවැද්ද ගැන හූල්ලනවා …

Friday හවස උඹ Friends ලා එක්ක Club යන්න Set වෙද්දි,

මම සෙනඟ පිරුන ලංගමේ හිටගෙනම ගෙදර යනවා …

 

එකම තැනක එකට ඉඳගෙන වැඩ කෙරුවට ,

උඹේ ලෝකෙයි, මගේ ලෝකෙයි අතර ගොඩක් දුරයි Bro …

#aR

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

aR

Related post