“සුජි ඔය ෆෝන් එක දීපන් ළමයෙකුට – 2”

ඇය මාපිය තුරුලී නිදහසේ ඉන්න ඇති

අරාබියේ බැලමෙහෙවරකම් වලින් වැහැරී ගියත් එකල ලස්සනට ඉන්න ඇති

ඇළ දොළ වෙල්එළි වල දුවපනින්නට ඇති

ඒ කාලයේම සුජි සමඟ පෙමින් වෙලෙන්නට ඇති ගොඩක් ආදරෙන් පෙම්බස් තෙපලන්නට ඇති

අහස උසට පෙම් මාලිගා බලාපොරොත්තු සුජී සමඟ තනන්නට ඇති .

 

සුදු සේල අන්දාලා නැකත් බලලා සුජී ඇයව කැන්දන් එන්නත් ඇති

තෑගි බෝග අරන් ආපු නෑයෝ දෙපලට සුභාපතන්නටත් ඇති

ටික කලකින් කුළුඳුල් දරු පොඩිත්ත නිවසේ හඬන්නටත් ඇති

කාසි නැති නිසා ගෙදර අඟහිඟකම් වෙන්නත් ඇති

විටෙන් විට රණ්ඩු සරුවල් වෙන්නත් ඇති

සුජී දිගටම බොන්න ගන්නත් ඇති

ඇය දවස් ගණන් නොකා නොබී සිඟිත්තාට ලේ කිරිකර දුන් අවස්ථාත් ඇති .

 

එන කරදර දරාගන්න බැරිව මේ අම්මා හසරක් නොදැන වැලි කතරට යන්න ඇති

එවන රියාල් ඔක්කොගෙන්ම සුජී බොන්නත් ඇති

පොඩිත්තන්ගේ අඩුපාඩු වලට සල්ලි තවත් මදි ඇති

ආයෙත් දහදියෙන් හදපු කාසි යවන්න සුජීට අමතන්න ඇති

එවේලේත් සුජී හොඳටම බීලා ඉන්න ඇති

සිත ගත විඳ දුක් කන්දරාවත් එක්ක තෙපලපු ආදර වදන් අමතක වෙන්න ඇති

අසැබි වදන් මුවින් පිටවෙන්න ඇති

ඒ සුජී තමන් විදින දුක් කන්දරාවට වටිනාකමක් තවමත් නොදෙන නිසා වෙන්න ඇති . . .

 

දහදියෙන් වේදනාවෙන් උපයන රියාල් කසිප්පු වලට පෙරලන සුජීලා තව ගොඩක් ඇති….

 

Tharu rajapaksha

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tharu Rajapaksha

Related post