ගොඩක් දුර ගිහින්…

සදක් වගෙ සිනාසෙන විට

දිය සුළියක් වෙග ගුලිවෙන

ඔය රෝස පාට කම්මුල්……

ඒ සමගින් හීනියට පුංචි වෙන

ඔය දුඹුරු පාට ඇස්…….

දිහා බලාගෙන ඔයාගෙ

කණ් පෙත්තට පරිස්සමින්

මගෙ දෙතොල් තියාගෙන….

දිගම දිග කතාවක්

හෙමි හෙමිහිට මුමුණන්න

මතකයි බලාගෙන හිටියා

මම ආසාවෙන්…….

ඒත් ඔයා,

අමාවක අහස තනිකරලා ගිය

පුර හද වගෙ…….

මගෙ මුළු අහසම කළුවර කරලා

ගොඩක් දුර ගිහින්…

මටත් නොකියාම

වෙන කෙනෙකු සමග……..

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post