හදේ පැතුමක්….

තරුවක් වන්නට පැතුවෙමි සැමදා ඔබගේ සිත් අහසේ
අමතක විය පුර හඳ පායා ඇති බව ඒ අහසේ
කදුලැල් අතරින් පදවැල් ගලපමි මා අද හොර රහසේ
ඔබ මා අතහැර පුරහද පැතු බව ලොවට කියමි කෙලෙසේ

අත් පටලාගෙන පියමන් කළ හැටි මතකද ඔබට එදා
තුරුලට වී හිද පෙම් බස් දෙඩු හැටි අමතක වුණිද මෙදා
සිහින මැවූ හැටි අනාගතය ගැන දෙදෙනා එකතු වෙලා
කෙලෙසද අමතක කලේ කියනවද ඔබ අන්සතු වීලා

ගඟක් පිරෙන්නට කදුලැල් සැලුවත් ඵල නැති බව දනිමි
මෙරක් තරම් මා ආලේ කෙරුවත් නොදැනුනු බව දනිමි
සෙනෙහස වෙනෙකුට පුද කර ඔබ මා හැර ගිය බව දනිමි
එය දැන උනත් තවමත් මේ සිත ඔබටම පුද කරමි

දෑසින් ගලනා මේ උණු කදුලැල් නොපෙනේද මගේ
ඔබේ නමින් වැටෙනා මේ කදුලැල් නොදකිද ඔබ මගේ
දෙතොලින් කිවත් සුසුමන් සැලුවත් ඵල නැතිද සෙනෙහේ
කියන්න කුමරුනි කෙලෙසද මා හැර යන්නට සිත දුන්නේ

අවසන් පැතුමක් ඔබට පතන්නම් ඔබගෙන් අයින් වෙලා
නිදුකින් ඉනු මැන ඔබගේ ලෝකයේ ඔබ සක්විති රජුන් වෙලා
දිනකදී ඔබ හට එන්නට සිතුනොත් යළි මා මතක් වෙලා
දෙවරක් නොසිතා එනවද පෙම්බර, ඉන්නම් මා පෙරමගම බලා…

ඔබ එනතුරු ඉන්නම් පෙරමගම බලා…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post

2 Comments

 • […] 2. හදේ පැතුමක්…. – Yashmika […]

 • […] As we said goodbye to Hiran, came Yashmika, who is our second place winner. She also happens to be an undergraduate. She says that liyamu was introduced to her by one of her batchmates who requested her to write an article on it… She says that she never wrote specifically for any competition but was delighted to hear about her victory that even made her lose her way to Arcade! Yashmika’s impressive piece of poetry  “හදේ-පැතුමක්” is found here. […]

Comments are closed.