විහිළුවක් ද ?…

කොවුලාගේ හඬ මිහිරිය. දැකීමටද දුලබය…
ඉතිං මිනිස්සු කොවුලාගේ හඬ ඇසීම ප්‍රිය කරති…
කපුටා කොයි වෙලෙත් කාක් කාක් ගා ගත් ගමන්මය
කිසිවෙකු ඔහු දැකීමට හෝ ඔහුගේ හඬ ඇසීමට ප්‍රිය නොකරයි

කොවුලා තම පැටවුන් වෙනුවෙන් කුඩු තනන්නේ නැත
කොවුලා බිත්තර දමන්නේ කපුටාගේ කුඩුවේය
කපුටා කවා පොවා කොවුලාගේ පැටවුන් රැක බලා ගන්නේය

කපුටාට කන්නට යමක් ලැබුණු විට එය තනියම ගිල දැමීම ඔහුගේ සිරිත නොවේ
කෑ ගසා නඩය සමගම බෙදා ගෙන කෑමට ඔහු ප්‍රිය කරයි
කොවුලාගේ ආහාරය කිසිදා තව කොවුලෙකු සමග බෙදී යන්නේ නැත

කොවුලෙකු වත්තට පැමිණි’විට ඌ නැරබිමටත්
කපුටෙකු පැමිණි විට ඌ එලවා දැමීමටත් මිනිසුන් පුරුදු වී සිටි…

ඒ කොවුලාගේ මිහිරි හඩින් ලොවක් මුළා කළ හැකි නිසාය.
කොවුලාගේ හඬට රැවටෙන ලෝකය කිසිදා ඔහුගේ යථාර්තය දකින්නේ නැත.
රුපයෙන් සමාන වුවත් කටහඩේ මිහිරි බව නිසා කොවුලා කපුටා අබිබවා ජනප්‍රියත්වයට පත්වේ.

ගැහැණිය පිළිබද සමාජයේ ආකල්පයද මෙවනිමය…
හමේ සුද, මුහුණේ ලස්සන, මිහිරි කට හඬ ඇති ගැහැණියට සමාජයේ වැඩි පිලි ගැනීමක් හිමිවේ
අනෙකාට හිමි වන්නේ අවමානයත් ලජ්ජාවත් පමණි.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: