ලියන්නන් හට ලියන්නට තිබෙනවග නම්…

ලියන්නන් හට ලියන්නට තිබෙනවග නම්,

 

 

සමහරු දේශපාලනය  ගැන ලියති. සමහරු ආගම දහම ගැන ලියති. තවත් සමහරු ආදරය ගැන ලියති. දේශපාලනය ගැන ලියන අය දේශපාලකයින්ද වීමද, ආගම දහම ගැන ලියන අය පුජකවරුන්ද විමද අනිවාර්ය නැත. එසේම ආදරය ගැන ලියන අය පෙම්වතුන් වීමටද උවමනා නැත.

එහෙත් ගැටලුව ඇත්තේ වැස්සකටවත් පන්සලකට පල්ලියකට නොගියපු වුන් ආගම දහම ගැන ලියන්නට යාමත්, ඉතිහාස පොතක් අතින්වත් අල්ලා නොමැති වුන් දේශපාලනය ගැන ලියන්නට යාමත්. ආදරය ද එසේමය..

ලියන්නා ලියන සිද්දියේ භූමිකාව රග දැක්වීම අත්‍යවශ්‍ය නැත. නමුත් ලියන්නා ලියන සිද්දියේ හතරකෝන්  සියල්ල හොදින් දැන සිටිය යුතුය. තමාගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බැහැර විය යුතුය. නැතහොත් වන්නේ අවුලකි. මහත් විනාශයකි.

 

අවසන් වශයෙන් ලියන්නන් හට කියන්නට  තිබෙනවග නම්,

 

දන්නා දේ ලියන්න…

නොදන්නා දේ නොලියන්න…

පාට කන්නාඩි ගලවන්න…

ලියන්න…

දිගටම ලියන්න…

අයෙත් ලියන්න..

ඔබට ජය!

 

– පැතුම් විදානගමගේ

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: