ජාතීන් දෙකයි …

slid1

         

        අපේ රටේමිනිස්සු වර්ග දෙකයි ඉන්නේ . එක ජාතියක් හොද මිනිස්සු අනෙක් උන් පාදඩයෝ. මොන ආගම මොන ජාතිය උනත් අන්තිමට දකින්න පුළුවන් කාසියේ දෙපැත්ත තමයි  ඔය . අපි හැමෝම ශ්‍රී ලාංකිකොයෝ , එක රටේ ඉපදිලා එකම කට්ට කාගෙන බොහොම අමාරුවෙන් ජිවත් වෙන්න හදන මිනිස්සු. නැගී සිටපල්ලා පාදඩයන්ට එරෙහිව, අයුක්තියට එරෙහිව. එක එකා මරාගන්නේ නැතුව තේරුමක් නැතිව.සටන් කරපල්ලා ඒවාට . අන්න එදාට ඔය කියන ජඩ වැඩ කරනවව කියන ආගමේ ඉන්න පාදඩයෝ නැතිවෙයි. අනෙක් ඒවගෙත් ඉන්න පාදඩයන් නැතිවේවි. අද වගේ නැතිව උනුත් අපිත් හොද විස්වාසයෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙයි.                   

         ආගම ජාතිය හොයන්නේ නැතිව නිතිය (දැනට තිබුනට එහෙම එකක් නෑ) කියන දෙය ශක්තිමත් කරන්න සටන් කරපල්ලා.එක අපේ මහජනයාගේ , උන්ගේ නෙවෙයි. තමන්ගේ ආගමේ, ජාතියේ උනත්නොඋනත්, බලු වැඩ කරන එවුන් නැති කරපල්ලා . හොද මනුස්සය හා පාදඩයා හදුනා ගන්න ආගම ජාතිය පාවිච්චි කරන්න බෑ. එක බලන්නේ මනුස්සය කරන ක්‍රියාවෙනුයි. වැරැද්දට, අයුක්තියට එරෙහිව කතාකරන කොට ආගම ජාතිය ගාවගන්න එපා කියන්නේ එකයි.        


          තව වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා කියන්න . ලංකාව කියන්නේ ලොකු ඉතිහාසයකට සංස්කෘතියකට උරුම කම් කියන රටක් ඒ අයිතිය අපේ රටේ ඉපදෙන හැම එකාටම තියෙනවා. බුදුදහම කියන්නේ ඒ උරුමයේ අරටුව. එක රැක ගැනීම බෞද්ධයන්ට පමණක් තියෙන වගකීමක් නෙවෙයි. අරටුව දිරාගිය ගහකින් වැඩක් නැහැ.මිනිස්සු මිනිසුන්ගෙන් වෙන්කරන සංස්කෘතියක් අපට ඕන නෑ. නොමිනිස්සු වෙන්කරන සමාජයක් ඕන වෙන්නේ.බෞද්ධ හෝ ඕනෑම ආගමක් ඇදහුවද කම් නැත ලංකාවේ සංස්කෘතිය සදාචාරය වෙනස් කරන්න යන්න එපා එතකොට තමයි මේ හැම ගැටළුවක්ම ඇති වෙන්නේ. 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ආත්මයේ දියසීරාව . . .

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: